Giỏ hàng
  • Công nghiệp
  • Automative
  • Thương hiệu
  • Tài liệu
  • Tin tức CRC
  • Liên hệ

Tiết kiệm xăng với Bộ đôi xịt làm sạch cảm biến gió (MAF Sensor) và van tiết lưu (bướm ga) ô tô

Đăng bởi Trang ngày bình luận

Bộ đôi xịt làm sạch cảm biến gió (MAF Sensor) và van tiết lưu (bướm ga) ô tô.
CRC Mass Air Flow Sensor & Throttle Body Cleaner (Double Pack)

Chi tiết:
- CRC Mass Air Flow Sensor: https://crcvietnam.com/products/mass-air-flow-sensor-cleaner
- CRC Throttle Body Cleaner:
https://crcvietnam.com/products/crc-throttle-body-air-intake-cleaner

#lamsach #cambiengio #buomga #baoduongoto

Tiết kiệm xăng với Bộ đôi xịt làm sạch cảm biến gió (MAF Sensor) và van tiết lưu (bướm ga) ô tô

 


Cũ hơn Mới hơn