Giỏ hàng
  • Công nghiệp
  • Automative
  • Thương hiệu
  • Tài liệu
  • Tin tức CRC
  • Liên hệ

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CRC Việt Nam cam kết bảo vệ quyền riêng tư và phát triển công nghệ mang đến cho bạn trải nghiệm trực tuyến mạnh mẽ và an toàn nhất. Tuyên bố về Quyền riêng tư này áp dụng cho trang web của CRC Việt Nam và chi phối việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web CRC Auto, bạn đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong tuyên bố này.

Thu thập thông tin cá nhân của bạn

CRC Việt Nam thu thập thông tin cá nhân, như địa chỉ e-mail, tên, địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc hay số điện thoại của bạn. Thông tin này được CRC sử dụng cho hoạt động kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, ngoài ra còn để duy trì chất lượng dịch vụ và để cung cấp số liệu thống kê chung về việc sử dụng trang web của CRC.

Xin lưu ý rằng nếu bạn tiết lộ trực tiếp thông tin cá nhân hoặc dữ liệu nhạy cảm cá nhân thông qua bảng tin, hay bình luận công khai của CRC Industries, thông tin này có thể được người khác thu thập và sử dụng. Lưu ý: CRC Industries không tiết lộ bất kỳ thông tin liên lạc trực tuyến cá nhân nào của bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

CRC Việt Nam thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành trang web CRC Auto và cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu. CRC cũng sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm hoặc dịch vụ khác có sẵn từ CRC Việt Nam và các chi nhánh có sản phẩm.

CRC Việt Nam cũng có thể liên hệ với bạn qua các cuộc khảo sát để tiến hành nghiên cứu tham khảo ý kiến ​​của bạn về các dịch vụ hiện tại hoặc về các dịch vụ mới tiềm năng có thể được cung cấp.

CRC Việt Nam không bán, thuê hay cho thuê dach sách khách hàng của mình cho các bên thứ ba.

CRC Việt Nam không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân nhạy cảm, chẳng hạn như chủng tộc, tôn giáo hoặc các chi nhánh chính trị, mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

CRC theo dõi các trang web và trang mà khách hàng của chúng tôi truy cập trong CRC Auto, để xác định dịch vụ nào của CRC là phổ biến nhất. Dữ liệu này được sử dụng để phân phối nội dung và quảng cáo tùy chỉnh trong CRC Auto cho khách hàng có hành vi cho thấy họ quan tâm đến một lĩnh vực chủ đề cụ thể.

Các trang web của CRC sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn, mà không cần thông báo, chỉ khi pháp luật yêu cầu hoặc tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ quy trình pháp lý được phục vụ trên CRC Auto hoặc trang web; (b) bảo vệ quyền lợi của CRC ; và, (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng CRC hoặc công chúng.