Giỏ hàng
  • Công nghiệp
  • Automative
  • Thương hiệu
  • Tài liệu
  • Tin tức CRC
  • Liên hệ

SmartWasher
Nhóm sản phẩm thương hiệu SmartWasher
SMARTWASHER SW-25 220V NZ/AUS 1WASHER- SW25
SMARTWASHER SW-25 220V NZ/AUS 1WASHER- SW25
Một giải pháp thay thế cho hệ thống rửa các bộ phận dựa trên dầu mỏ thông thường. Đơn vị xử lý sinh học này giúp loại bỏ chi phí và trách nhiệm pháp lý trong việc loại bỏ chất thải nguy hại. Không có điểm chớp cháy và không có vật liệu ăn da trong khi vẫn hoạt động mạnh mẽ. 
Liên hệ
Xem thêm
SmartWasher® SW-23 Mobile Parts & Brake Washer - 14161
SmartWasher® SW-23 Mobile Parts & Brake Washer - 14161
Một giải pháp thay thế cho hệ thống rửa các bộ phận dựa trên dầu mỏ thông thường. Đơn vị xử lý sinh học này giúp loại bỏ chi phí và trách nhiệm pháp lý trong việc loại bỏ chất thải nguy hại. Không có điểm chớp cháy và không có vật liệu ăn da trong khi vẫn hoạt động mạnh mẽ. Để biết thông tin về phụ tùng thay thế và hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng liên hệ với CRC Engineering theo địa chỉ techservice@crcind.com.
90,000,000₫
Xem thêm

SmartWasher

Bạn đang tìm kiếm một sự lựa chọn an toàn hơn, mạnh mẽ hơn, tiết...
7,500,000₫
CRC SmartWasher® là hệ thống rửa các bộ phận thân thiện với môi trường, mang...
1,800,000₫