Giỏ hàng
  • Công nghiệp
  • Automative
  • Thương hiệu
  • Tài liệu
  • Tin tức CRC
  • Liên hệ

Ưu đãi thành viên

Khi khách hàng mua hàng trên website sẽ được cộng dồn giá trị các đơn

Bảng giá trị member:

Member

Điều kiện

CK

CK mức 2

Sinh nhật

Thường

<700k

 

 

 

CRC Member

700k-5tr

10%

15%

50k

CRC VIP

5-15tr

12%

20%

100k

CRC Svip

>15tr

15%

25%

150k

 

  • Chiếu khấu 1: Mua 1 sản phẩm >350k
  • CK mức 2: Mua từ 2 sản phẩm (tổng >700k)

Từ thời điểm đơn hàng gần nhất đến thời điểm đặt hàng quá 1 năm sẽ giảm 1 hạng member