Giỏ hàng
  • Công nghiệp
  • Automative
  • Thương hiệu
  • Tài liệu
  • Tin tức CRC
  • Liên hệ

Sử dụng xe số tự động nên chuyển qua D hay N khi dừng đèn đỏ

Đăng bởi hotro ngày bình luận

Sử dụng xe số tự động nên chuyển qua D hay N khi dừng đèn đỏ

Khi bạn đang ở đèn đỏ, chuyển sang số N hay về số D khi bạn sử dụng xe số tự động?

Đôi khi nó vẫn còn là một cuộc tranh luận, nhưng sau khi đọc bài viết trên, bạn sẽ hiểu ngay lập tức. Nào, vuốt sang trái!

 

Sử dụng xe số tự động nên chuyển qua D hay N khi dừng đèn đỏ

Sử dụng xe số tự động nên chuyển qua D hay N khi dừng đèn đỏ

Sử dụng xe số tự động nên chuyển qua D hay N khi dừng đèn đỏ

Sử dụng xe số tự động nên chuyển qua D hay N khi dừng đèn đỏ

Link: https://crcauto.vn/products/trans-x-automatic-transmission-stop-leak-tune-up

#CRCAuto #hopsotudong #TransX #MadeinUSA

 


Cũ hơn Mới hơn