Giỏ hàng
  • Công nghiệp
  • Automative
  • Thương hiệu
  • Tài liệu
  • Tin tức CRC
  • Liên hệ

Nhận biết triệu chứng hư hỏng hệ thống cảm biến gió

Đăng bởi hotro ngày bình luận

Nhận biết triệu chứng hư hỏng hệ thống cảm biến gió

Cảm biến MAF sử dụng dòng điện để đo lưu lượng khí nạp. Tín hiệu đầu ra do cảm biến MAF tạo ra được gửi trực tiếp đến Thiết bị Máy tính Điện tử (ECU) hoặc thiết bị máy tính.

Nếu cảm biến MAF bị bẩn, khả năng đọc lượng không khí đi vào ECU của cảm biến trở nên kém tối ưu, do đó động cơ làm việc với một hỗn hợp quá loãng và có thể làm cho đèn báo sáng.

Nhận biết triệu chứng hư hỏng hệ thống cảm biến gió

Nhận biết triệu chứng hư hỏng hệ thống cảm biến gió

Nhận biết triệu chứng hư hỏng hệ thống cảm biến gió

 


Cũ hơn Mới hơn