About us


CRC được công nhận là một nhà cung cấp  chuyên nghiệp và chất lượng các sản phẩm dầu nhớt, chống ăn mòn và hóa chất bảo trì bảo dưỡng dưới dạng bình phun cũng như đóng gói lớn. Chúng tôi tự hào như là người dẫn đầu trong việc thực hiện chất lượng sản phẩm và tuân thủ Qui định môi trường ...


Tin tức khác